top of page

Yoga

Yoga trädet.jpeg

Vår sanna natur är evigt, odödligt medvetande! Lika sant är att vi bor i en kropp! Man brukar säga att vår kropp är vårt tempel och genom kroppen och dess sinnen kan vi uppleva världen runt omkring oss och interagera med den.

 

Yoga är en form av självkärlek och genom vår yogapraktik kan vi nyfiket utforska, undersöka och uppleva alla delar av vad det innebär att vara människa!

 

Yogan – i alla dess former – hjälper oss att uppleva vår helhet, vårt väsen och vårt syfte.

 

 

Yoga kan utföras och upplevas på så många sätt! Som asanas – våra fysiska yogapositioner, ensam eller i grupp, vårt sätt att vara och tänka i världen.

Yoga handlar inte om hur någonting ser ut, eller vad du kan göra med din kropp, utan om helt andra kvaliteter. Det handlar om din egen upplevelse av dig själv i alla dina olika delar! Hur Du är i relationen med Dig själv motsvaras av hur Du är i relationen med andra!

No, we don´t need more sleep. It´s our soles that are tired, not our bodies. We need nature. We need magic. We need adventure. We need freedom. We need thruth. We need stillness. We don´t need more sleep, we need to wake up and live!

 

~Brooke Hampton ~

bottom of page