top of page

Hatha Yoga

Hatha Yoga

Ordet Hatha är sanskrit, där ”Ha” betyder sol och ”Tha” betyder måne. Hathayoga leder Dig till ett inre lugn genom att balansera och kombinera energierna från dessa två.

Hathayoga har många fördelar för oss som människor; det löser upp fysiska spänningar, mjukar upp muskler och leder, bygger styrka och öppnar flödet av energi i kroppen.

Användandet av kroppen i olika fysiska positioner (Asanas) sammanflätas med olika meditativa tekniker och andningsövningar (Pranayama) för att skapa en helhet och uppnå balans i hela vår varelse.

I min Hathayoga riktas alltid fokus inåt – det är Din upplevelse som är målet! Normalt hålls de olika positionerna under en viss tid så att det finns tid och plats att kunna uppleva alla delar av yogan

bottom of page